За нас

Екипът ни се състои от млади и ентусиазирани хора, занимаващи се от години с туризъм и планинско колоездене, които желаят да работят за развитието му на територията на България. Професиите на хората от екипа са пряко или косвено свързани с дейностите, които предлагаме. Това допринася за високото качество на предоставяните услуги. Проучването, категоризацията и маркирането на велосипедни маршрути се извършва съгласно приетите стандарти в България, като черпим опит от други инициативи в страната и чужбина свързани с развитието на велосипедния туризъм.