Картографски услуги

Общи катографски услуги:

  • Изработка на тематични двумерни и тримерни карти;
  • Вграждане в уеб среда;
  • Поддръжка на вградени карти;
  • Хостинг на вградени карти на наш сървър.

Услуги свързани с 3D симулации:

  • Изготвяне на видео материали (видео на симулация по определен машрут);
  • Изготвяне на 3D светове и вграждането им в уеб среда чрез платформата на Google Земя;
  • Изготване на 3D видео полет по предварително зададен маршрут и вграждането му в уеб среда (Google Земя плъгин).