Настолни карти

В зависимост от съдържанието и изгледа им, настолните карти които предлагаме, биват следните видове:

  • Двумерни тематични карти – могат да бъдат – бизнес, туристически, пътни, за специални събития и др.;
  • Двумерни карти с релефна подложка и хоризонтали – подходящи са за туристически карти, карти на природни паркове и др.;


Картата е изработена по поръчка ДПП „Шуменско плато“, ноември 2009 г.

  • Тримерни карти и 3D сцени – представляват симулация на триизмерен изглед към определен район или обект, който Ви интересува. Подходящи са за изобразяване на площни обекти, като паркове и търговски обетки, за изобразяване на пътища и турстически маршрути и др. Могат да бъдат и много детайлни, като в тях се включат специални 3D обекти – сгради, автомобили, хора, животни, растения и др.


Примерна 3D сцена

Картите могат да бъдат вграждани в уеб сайта на клиента по негово желание, доставяни в pdf, ai, jpg формат или принтирани.