Велорали “3 Чуки” 2010

Велорали “3 Чуки” 2009 се проведе за втори път на 6 септември 2010 г. в гр.Чипровци, в рамките на трационния “Празник на Балкана”. За начало и финал беше фиксирана историческата местност Гушовски манастир.