Mapping Services

Продуктовата гама карти, които нашият екип разбработва, са уникални по своя вид. Ние произвеждаме, по поръчка на наши клиенти, различни видове потребителски настолни и дигитални карти. Тези продукти предоставят възможността географската информация, която ни заобикаля, да бъде изобразена както графично на хартия, така и в интерактивен вид в уеб среда.

Какво представляват потребителските тематични карти и защо бихте се нуждали от тях?

Тематичната карта е карта, която отговаря на вашите специфични изисквания и нужди. Ако вече използвате някакъв вид карта в бизнеса Ви или Вашия уебсайт, то може би сте забелязали, че тя :

Настолни карти

 • не съвпада с района, който Ви интересува;
 • не отбелязва местоположението на вашия офис, хотел или зона на интерес;
 • съдържа твърде много излишна информация, която не Ви интересува;
 • информацията на картата е представена по начин, който не отговаря на Вашите нужди;
 • не е достатъчно детайлна;
 • е прекалено детайлна;
 • не е актуална;
 • не е много точна;
 • трудно четима е;
 • не е в подходящ мащаб;
 • не е добре изработена;
 • цветово нe подхожда на фирменото Ви лого.

Вградени уеб карти

 • Вграждането на картата в уебсайта изисква специален софтуер (разходи);
 • Картата е трудна за навигация и е прекалено статична;
 • Картата не е достатъчно функционална;
 • Картата трудно се актуализира, променя или допълва, с нова информация;
 • Картата е само думерна;
 • Имате поглед само над района на картата, а не върху цялото земно кълбо;
 • Картата е достъпна само в един мащаб;
 • Информацията от картата не може да бъде сортирана или селектирана по признак;
 • Графичната информацията от картата не притежава атрибути.

Ако дори една от точките изброени по-горе се отнася до вас, то нещото от което се нуждаете са услугите на „Адвентура”.

Защо Адвентура?

Нашият екип, съставен от млади квалифицирани специалисти, предлага уникални за българския пазар услуги. Наред с традиционни картографски услуги, ние предлагаме и популярните в последните години услуги свързани с неокартографията и 3D картографията. Използвайки платформата на Google за динамично представяне на географска информация в уеб среда, ние сме първата фирма от туристическия бранш в България, която предоставя възможност за визуализация на данни по този начин. Ние успешно съчетаваме уменията и опита си в сферата на туризма със специализираните умения за работа, както с традиционен картографски софтуер, така и с 3D ГИС, а също и с друг специализиран дизайнерски софтуер. Това преодопределя качеството и завършения вид на нашите услуги и продукти. Всичко това на достъпни цени съобразени с индивидуалните възможности на всеки един клиент!

Какви са предимствата на картите на Адвентура?

Нашите карти са изготвени според Вашите специалните изисквания, в съответствие с най-новите тенденции и технологии за картографско представяне на географска информация. Вие получавате уникални продукти на уникална цена!

Нашият девиз е – “Ние създаваме и картираме Вашите приключения!

Какво предлагаме?

Изработка на настолни карти и информационни табла Изработка и поддръжка на дигитални карти