Events

  • Велорали “3 Чуки” 2009

    Велорали “3 Чуки” 2009 се проведе за пръв път на 5 септември 2009 г. в гр.Чипровци, в рамките на трационния “Празник на Балкана”.. За начало и финал беше фиксирана историческата местност Гушовски манастир. Повече за събитието можете да откриете на специалния подсайт http://3chuki.adventura.bg