Адвентура стана член на Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ)

baat Адвентура стана пълноправен член на Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ).

Българска асоциация за алтернативен туризъм е сдружение с нестопанска цел основано през 1998 г. и регистрирано в обществена полза. БААТ обединява над 90 члена: национални и регионални туристически сдружения, природни паркове, туроператори за специализиран туризъм, семейни хотели, къщи за гости и физически лица.
БААТ е член и на мрежата EUROGITES и официален партньор на ECEAT International за България.

Мисията на организацията е да се стреми към устойчивото развитие и повишаване качеството на продукта и инфраструктурата в туризма и активно подпомагаме всички в тази област, да се установи България като значима и интригуваща дестинация за алтернативен туризъм като същевременно съхраним природата; да се насърчава развитието на партньорства, за да стане България заедно по-добро място за живот и бизнес.

Повече за БААТ на интернет адрес http://baatbg.org