Инициативи

Като хора, които искаме да живеем в една по-добра среда, в която да караме своите велосипеди, ние от Адвентура участваме/сме участвали в следните инициативи:

  • С велосипед в Софийското метро

Участвахме в работната група, организирана от „Велоеволюция“ и Столична Община за разрешаване превоза на велосипеди в Столичния Метрополитен. Благодарение на работата на тази група, в момента превозът на велосипеди в неработни дни е разрешен.

  • Единен стандарт за класификация и маркиране на маршрути за планинско колоездене в България

„Единен стандарт за класификация и маркиране на маршрути за планинско колоездене в България“ е една инициатива, подета от МТБ-БГ, целяща да се установи единен стандарт, по който всички заинтересовани страни, занимаващи се с изграждането и маркирането на маршрути за планинско колоездене в страната, да работят. Повече за инициативата може да видите тук.

  • Не на забраната за планински велосипеди в гората

През март 2011 година участвахме в работната група, сформирана между няколко от големите български велоклуба, МТБ-БГ и Министерство на храните, горите и земеделието, която реши казуса с поставянето на забрана за управление на планински велосипед в горите. Това на практика означаваше забрана на спорта „планинско колоездене“ в страната. Съвместната работа доведе до промени, които бяха заложени в преходно-заключителните разпоредби на настоящия Закон за горите на Република България.