За нас

Екипът ни се състои от млади и ентусиазирани хора, занимаващи се от години с туризъм и планинско колоездене, които желаят да работят за развитието му на територията на България. Професиите на хората от екипа са пряко или косвено свързани с дейностите, които предлагаме. Това допринася за високото качество на предоставяните услуги. Проучването, категоризацията и маркирането на велосипедни маршрути се извършва съгласно приетите стандарти в България, като черпим опит от други инициативи в страната и чужбина свързани с развитието на велосипедния туризъм.

Услуги

Предлагаме различни услуги, които са свързани с любимата ни дейност . Ние предлагаме:
  • Маркиране на веломаршрути
  • Поддържане на вече изградени веломаршрути
  • Графичен дизайн и изработка на информационни и маркиращи табели и материали
  • Разработка на цялостни концпеции за развитие на велотуризъм
  • Организиране на велосъбития и състезания
  • Организиране на тийм билдинг
  • Обучение по колоездене в планинска среда
  • IT услуги