Адвентура стана член на Международната асоциация за планинско колоездене (IMBA)

Адвентура стана член на Международната асоциация за планинско колоездене (IMBA)

Международната асоциация за планинско колоездене e образователно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да създава, увеличава и запазва опита за изграждане и маркиране на пътеки за планинско колоездене по целия свят.