Резултати от Тепе Mini-DH, кръг 1

На състоялото се в неделя, 7ми март 2010 в гр. Пловдив първо състезание от веригата „Тепе Mini-DH“ състезаващите се за Adventura team Павел Галчев и Явор Пейчинов заеха добри позиции. Павел е 19ти в Категория “Веди”, а Явор е 12ти в Категория “Глагол”.

Организацията от нашите приятели от „Крива Спица“ беше великолепна. Имаше повече от 100 състезатели в отделните категории. Сега очакваме следващия кръг – след 2 седмици!