Сайтът на ЕвроВело 6 за България вече е активен

Вече е активен уебсайта посветен на българската част от трансевропейския велосипеден маршрут ЕвроВело 6. Маршрутът започва от град Нант, на устието на р. Лоара и се движи на изток по реката през цяла Франция. Продължава към Боденското езеро в Швейцария, след което тръгва по протежение на р. Дунав през Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Сърбия, България, където преминава през обявеният за световно наследство от Юнеско резерват Сребърна и през Румъния, достига делтата на Дунав и завършва в град Констанца, на Черно море.

Целта на уебсайта е да Ви информира за частта от ЕвроВело 6, която минава през България и по-точно за отсечката от Русе до Силистра. На него ще намерите интернактивна виртуална карта на маршрута, интересните обекти по него, както и информация за отделните отсечки.

Престои превеждането на уебсайта на английски и румънски език.

Адресът на сайта е www.6.eurovelo.bg

Приятно каране!