Велорали „3 Чуки“

Велорали “3 Чуки” 2009 се проведе за пръв път на 5 септември 2011 г. в гр.Чипровци, в рамките на трационния “Празник на Балкана”. Тази година трасето беше променено, като представляваше един предизвикателен маршрут от 19км.