Евровело 13 – по границите на България

Кратка информация за маршрута

Резюме на маршрута:

по границите на Желязната завеса в България, Сърбия, Македония, Гърция и Турция

Трудност:

2

Класификация ( по националния мтб класификатор ) :

  • R1
  • R2

Дължина:

4396

Терен:

  • асфалт
  • почвен път

Цвят на маркировката:

Друг

GPX следа във файлов формат: .gpx

Маршрутът „По Желязната завеса” олицетворява идеята за развитие на устойчив туризъм. Маршрутът преминава през европейски региони, чиито просперитет е бил възпрепятстван от самото съществуване на Желязната завеса там в продължение на десетилетия. Дължината на маршрута от Баренцово море на север до Черно море на юг е приблизително 6 800 км. Той съчетава запазените природни територии по протежението на бившите охранявани граници с историческото и културно наследство на Европа. Така целта му е да създаде устойчив туристически продукт, като насърчи регионалното и местното развитие в общности, които навремето са пострадали от разделението на Европа.

Поддръжник и фактически създател на тази идея е Майкъл Крамер, депутат в Европейския Парламент, чиято лична отдаденост е причината да се постигне общоевропейско приемане на нуждата от този маршрут. За да се ускори процеса на развитие на маршрута, Европейската Комисия подкрепя създаването и изграждането му като символ и инструмент за обединение и постигане на европейска идентичност. Важна стъпка в този процес е присъединяването на маршрута към мрежата Евро Вело, за да се подсигури силна разпознаваемост на маршрута и качество на услугите свързани с него. Затова маршрутът „По Желязната завеса” ще бъде тринадесетият маршрут в мрежата.

Южната част на този европейски маршрут преминава през граничните райони на Балканските страни: Сърбия, Румъния, България, БЮРМ, Гърция и Турция. В значителна част от това трасе останките от Желязната завеса се намират във високопланински места. Това затруднява реализирането на маршрута с преминаване покрай историческо наследство разположено в пресечен терен и едновременно съобразяване с критериите на Евро Вело мрежата. Основно предимство на маршрута е възможността за преминаване през региони със запазена природа, където достъпът на хора и възможностите за човешко въздействие са били възпрепятствани за десетилетия. Тези територии са и обект на природозащитни действия в рамките на инициативата „Зелен пояс”, която е насочена към запазването им като убежище за много защитени видове животински и растителни видове.

За да се насърчи капацитета на туристическия бизнес, за маркетинг и физическо изграждане на добър действащ маршрут, ще е необходима подкрепа за местните общности. Те ще се изправят и пред предизвикателството да съчетаят природозащитата с местното икономическо развитие. Поради тази причина се търси по-задълбочен подход към постигането на тези цели.

“Адвентура” ЕООД спомогна за разработването на част от отсечките в българската част от маршрута, както и за картографирането му. Повече на http://13.eurovelo.bg

Евровело 13 – по границите на България  GPX

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) (m)
No elevation data
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data