Евровело 6 – Русе – Силистра

Кратка информация за маршрута

Трудност: Ниска
Класификация (по националния мтб класификатор): R1
Дължина: 228 km km
Терен: асфалт, почвен път
Цвят на маркировката: Червен
GPX следа във файлов формат: .gpx

Указания и описание на маршрута

ЕвроВело 6 е един от дванадесeтте маршрута от мрежата ЕвроВело, инициирани от Европейската Федерация по Колоездене (ECF) през 1994 година. През България минават два от тези маршути: ЕвроВело 13, който се движи по протежението на Желязната завеса и ЕвроВело 6, наречен Маршрут на реките, защото следва 3 от най-големите европейски реки – Лоара, Рейн и Дунав.

Маршрутът започва от град Нант, на устието на р. Лоара и се движи на изток по реката през цяла Франция. Продължава към Боденското езеро в Швейцария, след което тръгва по протежение на р. Дунав през Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Сърбия, България, където преминава през обявения за световно наследство от Юнеско резерват Сребърна и през Румъния, достига делтата на Дунав и завършва в град Констанца, на Черно море.

За повече информация посетете сайта на маршрута на адрес http://6.eurovelo.bg

Внимание: Винаги използвайте каска и проверявайте изправността на велосипеда!