ПП „Шуменско плато“ – маршрут “Аматьори”

Кратка информация за маршрута

Резюме на маршрута:

Информационен център на ДПП „Шуменско плато” – туристически заслон „Теменуга” – тур. засл. „Детелина” – тур. засл. „Теменуга” – Инф. център (леко каране по равно)


Трудност: Ниска
Класификация (по националния мтб класификатор): R1, R2
Дължина: 8.7 km
Терен: асфалт, горски пътища
Цвят на маркировката: Зелен
GPX следа във файлов формат: .gpx

Указания и описание на маршрута

Веломаршрут подходящ за начинаещи велотуристи. Придвижването е по равен терен в платовидната част на природния парк.

Маршрутът започва от Информационния център на ПП „Шуменско плато”. Потегляте в южна посока по асфалтирана горска алея в близост до Информационния център. След като достигнете края на алеята, продължавате на дясно по почвен път. Следвате пътя в западна посока без отклонения, докато пресечете асфалтов път, след което отново по почвен път достигате до туристически заслон „Теменуга”. Тук при необходимост може да съкратите маршрута, като поемете на дясно, както и да допълните запасите си от вода от близката чешма вляво от заслона. Маршрута продължава в южна посока, пресича асфалтовия път в близост до Паметника на курсистите и след кратко следване на шосето навлиза в ляво в гора. След достигане до голяма поляна, поемате надясно и достигате тур. заслон „Детелина”. Завивате на дясно в североизточна посока, отново пресичате асфалтовия път и продължавате по утъпкан горски път отново към тур. заслон „Теменуга”. Продължавате направо и следвайки почвения път достигате отново до шосе. Завивате надясно, карате по шосето и скоро отново достигате началната точка на маршрута – Инф. център на ПП „Шуменско плато”.

Внимание: Винаги използвайте каска и проверявайте изправността на велосипеда!