с. Игнатица – Черепишки Манастир

Кратка информация за маршрута

Трудност: Ниска
Класификация (по националния мтб класификатор): R1, R2, T1
Терен: асфалт, каменист път
Цвят на маркировката: Зелен
GPX следа във файлов формат: .gpx

Указания и описание на маршрута

Вариант 1
От кметството завийте вляво и следвайте пътя, който подсича планината на северозапад и леко качва. След около 3км ще излезете на открито и голо панорамно място.

Вариант 2
От кметството поемете нагоре и дясно. Когато излезете от селото и достигнете борова горичка вдясно, продължете напред по левия път. Той качва леко още 650м нагоре до кръстопът, отляво на когото високо се вижда борова гора. Продължете вляво нагоре по земния път. Преминавате през гората и спускате надолу през нея на северозапад докато достигнете долу в ниското път. Продължете вдясно 150 докато излезете на открито и голо панорамно място.

Спуснете към боровата гора на северозапад. После спуснете по високото напрежение. След това следвайте течението на реката надолу. След като преминете през масивен каменен мост на около 200м достигате кръстопът. Поемете по дясното разколонение на пътя. След около 2км все направо без отлконения достигате до асфалтов път. Поемете вляво, минете покрай бариерата и продължете надолу. След около 400м достигате друг асфалтов път (основния Мездра-София през Дефилето). Завийте вляво. Минетe през тунела. След наколкостотин метра достигате до отбивката за Черепишки манастир вдясно и до самия манастир.

Внимание: Винаги използвайте каска и проверявайте изправността на велосипеда!