с. Очин Дол – с. Елисейна

Кратка информация за маршрута

Трудност: Средна-Трудна
Класификация (по националния мтб класификатор): R1, T1, T2, T3
Терен: горски пътища, пътеки
Цвят на маркировката: Син
GPX следа във файлов формат: .gpx

Указания и описание на маршрута

От центъра продължете към училището. Зaвийте наляво и посдичайте склона надолу. След това пътя ще ви отведе до борова горичка, откъдето продължетe пак наляво. Бъдете внимателни, когато приближавате завой с голяма скорост. Има някои много прави чупки и може да се блъснете в склона :-) . Когато достигнете до червената маркировка, продължете надолу и вдясно. Само напред. Може да минете и през реката със скорост по-надолу. Като влезете в с. Елисейна, внимавайте за хора и животни. Маркировката ще ви изведе недалеч от жп прелеза за манастира „7те Престола“.

Внимание: Винаги използвайте каска и проверявайте изправността на велосипеда!